By Egon Berendsen, Ellis Visch, Wim Zonneveld

De fonologie beschouwt het als haar taak, de klanksystemen der verschillende talen alsmede de functies van elk hunner elementen te bestuderen. En die taak vloeit voort uit het inzicht, dat de klanken ener taal een geordend systeem vormen, waarin elk hunner een bepaalde plaats inneemt. (N. van Wijk, Phon%gie een hoofdstuk uit de structurele taalwetenschap) 1. 1. Het onderwerp van dit boek De bekende Amerikaanse fonoloog James Harris begint in zijn laatste boek (Harris 1983) een uiteenzetting over de Spaanse lettergreep als voIgt: "Consider the note huey 'ox' ." Zo'n mooie openingszin hebben wij voor dit boek niet kunnen bedenken, maar we zijn het weI met Harris eens dat een inleiding het gemakkelijkst begonnen kan worden met een voorbeeld. We beginnen daarom met de volgende zin: (1) De groep praatte als een stelletje gladiolen over de dwarsdruknorm. Aan de hand van deze zin kan een grote hoeveelheid taalkunde worden geillustreerd. Met een deel daarvan benje ongetwijfeld bekend, met een deel misschien een beetje, en met een groot deel (kunnen we zonder schroom aannemen) totaal niet. In het deel waarmee je redelijk goed bekend bent, huist hoogstwaarschijnlijk bijvoorbeeld de simpele observatie dat het eerste woord van de zin een zogenaamd lidwoord is; ook dat het eerste zelfstandig naamwoord van de zin bestaat uit de opeenvolging van klanken g. r. oe en p; dat het werkwoord be staat uit de klanken t, p, r, a en de zwakke klinker e, maar dan in een andere volgorde, enzovoort.

Show description

Read or Download Generatieve Fonologie: En de Linkerkant van de Grammatica PDF

Similar nonfiction_10 books

Effects of Mass Loss on Stellar Evolution: IAU Colloquium no. 59 Held in Miramare, Trieste, Italy, September 15–19, 1980

The IAU Colloquium No. fifty nine, "The results of mass loss on Stellar Evolution" was once hung on September 15-19, 1980 on the overseas Centre for Theoretical Physics, Miramare, Trieste (Italy), less than the auspices of the IAU government Co~ mittee and the Italian nationwide Council of study. The making plans of this convention begun years in the past du­ ring the IAU Symposium No.

Cerebral Cortex: Neurodegenerative and Age-Related Changes in Structure and Function of Cerebral Cortex

This quantity of Cerebral Cortex is devoted to Sir John Eccles, who was once an lively member of the advisory board for the sequence till his demise in may well 1997. His enter as to what themes will be lined in destiny volumes of this sequence might be sorely neglected. the current quantity is worried with neurodegenerative issues and age­ comparable alterations within the constitution and serve as of the cerebral cortex, a subject matter that has attracted expanding curiosity as durability and the variety of elderly participants within the inhabitants bring up.

Alcoholism and Drug Dependence: A Multidisciplinary Approach

It truly is for me, as President of the Merseyside Lancashire & Cheshire Council on Alcoholism, a sign privilege to write down a short foreword to those court cases of the 3rd overseas convention on Alcoholism and Drug Dependence. in the course of the week specialists, from across the world, in all these disciplines that have a contribution to make to the answer of the issues of alcoholism and drug dependence, surveyed contemporary advances in our wisdom of the aetiology, epidemiology, early popularity, administration, and the social and business implications of those dual scourges of the modern scene.

Extra resources for Generatieve Fonologie: En de Linkerkant van de Grammatica

Sample text

Kortom, we concluderen dat de specijieke volgorde tussen twee fonologische regels in de grammatica moet worden aangegeven, en drukt op de schouders van het kind. Maar voor het type volgorde geldt dat niet. Dat is gespecificeerd in de universele theorie, die zegt dat de groep fonologische regels als geheellineair geordend is. We zuIlen beneden nog een groot aantal 30 Inleiding gevallen van lineaire ordening van fonologische regels tegenkomen, in elk van de hoofdstukken. Natuurlijk is door generatieve fonologen erg veel onderzoek gedaan naar de uitermate interessante hypothese dat de regels van de fonologische component extrinsiek (onvoorspelbaar per paar) maar Iineair (voorspelbaar qua type) geordend zijn.

Berendsen toont aan dat met name hun behandeling van het assimilatiegedrag van de v onbevredigend is. Hij blijft in de geest van hun werk door een universeel getinte oplossing voor te stellen. Bij Hoofdstuk 4: Fonologie. morfologie. en het lexicon. In de Standaard Theorie van Chomsky en Halle in The Sound Pattern of English werd duidelijk dat in een aantal gevallen de fonologie een beroep moest doen op kennis over de interne structuur van woorden, bijvoorbeeld voor klemtoon. Na SPE werd dit een studiegebied op zich, waarbij het vakgebied morfologie zich steeds verder ontwikkelde en een plaats kreeg in het lexicon.

6. hebben we twee eigenschappen van Nederlandse samenstellingen genoemd die relevant waren voor het illustreren van regelvolgordeverschijnselen: VERSCHERPING treedt intern op in deze woorden, en klemtoon ligt op hun eerste deel. , de tweede gaat dat nu doen. Merk eerst op dat het feit dat klemtoon op het eerste dee I van een samenstelling ligt, niet verandert bij toevoeging van nog een derde deel. Je kunt dat onder andere zien aan de voorbeelden in (32). (32) voetbal-veld spoorweg-politie luchtvaart-lijn wintersport-centrum zuurstof-schuld dwarsdruk-norm valscherm-jager slaapkamer-ameublement Toch is er meer aan de hand hier.

Download PDF sample

Rated 4.05 of 5 – based on 27 votes